Pripreme za asfaltiranje puta Knjaževac – Zaječar

Pripreme za asfaltiranje puta Knjaževac – Zaječar

Na državnom putu Knjaževac-Zaječar odvijaju se pripremni radovi i mobilizacija izvođača, firme “Integral inženjering" za asfaltiranje deonice puta duge 25 kilometara.

Rehabilitacija će obuhvatiti sanaciju postojeće i izgradnju nove kolovozne konstrukcije, sanaciju sedam mostova, izgradnju četiri nova mosta sa prethodnim rušenjem starih, rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih potpornih zidova i cevastih propusta, unapređenje odvodnjavanja puta, izradu nove horizontalne i vertikalne signalizacije, izgradnju kružnog toka na mestu sadašnje petlje Selačka sa osvetljenjem u LED tehnologiji.

Tokom izvođenja radova neće biti obustavljanja saobraćaja.
Investitor su „Putevi Srbije“, dok se projekat finansira preko Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj.

Rok za izvođenje radova je 18 meseci.⁣