Počeo premer građevinskog zemljišta

Počeo premer građevinskog zemljišta

Javno preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju obavestilo je građane koji žive na području “Džervinovog naselja” da je u toku katastarski premer građevinskog zemljišta.

Cilj ovog posla je izrada projekta preparcelacije, koji će biti urađen nakon završetka premera. Po usvajanju projekta preparcelacije opština Knjaževac će omogućiti vlasnicima objekata otkup građevinskog zemljišta oko svojih već izgrađenih objekata koje je u vlasništvu opštine Knjaževac.