Odgovor na pitanje o trotarima

Odgovor na pitanje o trotarima

Povodom pitanja Nove stranke o dinamici radova na trotoarima u ulici Branka Radičevića, oglasilo se JP "Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac".

Radovi na investicionom održavanju trotoara dela ulice Branka Radičevića, rade se na osnovu ugovora
br.404/1-3-2/2019-02 od 03.04.2019. godine.
Vrednost radova iznosi 3.600.636,00 dinara sa PDV-om.
Radovi na uređenju prostora obuhvataju:
      Rušenje postojećih trotoara od asfalta i betona, skidanje  starih ivičnjaka, mašinski iskop
      i pripremu terena za nastavak radova;
      Demontiranje postojećih “kulije” ploča i delimično postavljanje istih na delu platoa ispred
      zgrada;
      Nabavku i ugradnju više vrsta betonskih ivičnjaka;
      Nabavka, transport i ugradnja rizle za tampon sloj;
      Popločavanje platoa i trotoara behaton pločicama.

Iako su loši vremenski uslovi za nama, radovi se odvijaju po planiranoj dinamici i biće završeni u roku.
Za radove je predviđen rok od 60 dana (započeti su 13.05.2019. godine).
Napominjemo da je građanstvo uredno obavešteno postavljanjem "OBAVEŠTENJA" na svakom ulazu u zgrade kao i oko tržnog centra, kao i da postoji "GRADILIŠNA TABLA" na kojoj su podaci o investitoru i izvođaču.
Takođe postavljena su i upozorenja da su radovi u toku.
Što se tiče obezbeđenja, na gradilištu je uredno postavljena saobraćajna signalizacija čime se ovakvi objekti obeležavaju.

Navodi se u saopštenju JP "Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac".