Bez odmora za zimsku službu

Bez odmora za zimsku službu

Zimska služba danas je nastavila čišćenje lokalnih puteva na teritoriji knjaževačke opštine.

Radi se na putevima:  Bulinovac – Vina – Slatina, Zorunovac – Banjski Orešac, Rgošte – Podvis – Orešac – Miljkovac, Crni Vrh – Gravaljosa, Knjaževac – Berčinovac – Lokva, kao i u Drvniku.

Izvođač radova je Javno komulano preduzeće ''Standard'' sa podizvođačima.

Upotreba zimske opreme obavezna je na svim putevima.