Zabrana kretanja nakon 17 časova

Zabrana kretanja nakon 17 časova

Na snazi su nove mere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa u Srbiji.

Zabrana kretanja za sve građane važi od 17 časova do 5 časova ujutru.

Izuzetak je nedelja, kada građani stariji od 65 godina mogu napuštati svoje domove od 3 do 8 časova ujutru, u cilju kupovine namirnica, saoštila je Vlada Srbije.

Napuštanje domova nakon 17 časova i pre 5 časova ujutru, moguće je isključivo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu, ili posebno odobrenje nadležnih organa.

Građani će tokom trajanja zabrane kretanja, shodno odluci Vlade, moći da svoje kućne ljubimce izvedu u šetnju od 20 do 21 čas. Građani mogu izvesti svoje ljubimce u šetnju u maksimalnom trajanju od dvadeset minuta i najviše dvesta metara od mesta svog prijavljenog prebivališta. Te šetnje se ne smeju obavljati u grupama.

Prodavnice imaju novo radno vreme, od 7 ujutru do 15 časova.  

Zbog epidemije koronavirusa u Srbiji zabranjen je rad svih kafića restorana, tržnih centara, a dozvoljen je rad svim koji se bave dostavom hrane.

Vlada je odredila i maksimalnu cenu zaštitne maske od 120 dinara po jednom komadu.