Vodostaji reka u stagnaciji

Vodostaji reka u stagnaciji

Nakon jučerašnjeg naglog porasta nivoa vode u rekama, u toku noći došlo je do opadanja Svrljiškog i TrgoviškogTimoka, a beleži se stagnacija i Belog Timoka, navode u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Vodostaj Svrljiškog Timoka, u poslednja 24 časa, svoj maksimum, kod merne stanice Rgošte, dostigao je juče u 18:30 kada je iznosio 214 centimetara. Sinoć, posle 20:00 časova nivo vode u koritu reke počeo je da opada, tako da, prema poslednjim merenjima, iznosi 160 centimetra.

Prema podacima sa merne stanice. vodostaj Trgoviškog Timoka kod Donje Kamenice danas u 11:00 časova iznosio je 75 centimetara. Nijviši nivo vode zabeležen je juče u 9:20, 128 centimetara, kada je vodostaj sve do večernjih časova bio u kolebanju, a od ponoći u stagnaciji.

Nivo Belog Timoka kod Knjaževca juče je bio u porastu sve do 18:30 kada je dostigao svoj maksimum, za poslednja 24 časa, od 152 centimetra, posle 19 časova beleži se opadanje i stagnacija u domenu srednjih i srednjevisokih vrednosti, tako da sada iznosi 117 centimetara.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaji na ovim rekama će narednih časova biti u stagnaciji i manjem kolebanju.