Uredjeno pet odmorišta na Dunavskoj magistrali

Uredjeno pet odmorišta na Dunavskoj magistrali

Opština Majdanpek, JP Putevi Srbije i RARIS-a su zajedničkim radom uredili 5 parkinga – odmorišta duž Dunavske biciklističke rute - EuroVelo 6, na Dunavskoj magistrali u opštini Majdanpek.

Javno preduzeće Putevi Srbije obnovilo je nadstrešnice, klupe i stolove, postavilo držače, takozvane ''češljeve'' za bicikle i turističke mape (info table). U saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Majdanpek, RARIS je napravio dizajn mapa sa svim potrebnim informacijama za turiste. Obavezu da redovno sakuplja komunalni otpad preuzelo je JKP  ''Donji Milanovac''.

Opština Majdanpek, JP Putevi Srbije i RARIS dogovorili su zajedničku saradnju, jer smatraju da je uređenje i redovno održavanje uređenih parkinga – odmorišta duž Dunavske biciklističke rute - EuroVelo 6 od velikog značaja kako za sve veći broj biciklista koji prolaze ovom rutom, tako i za stanovnike i sve goste opštine Majdanpek i celog regiona.