Unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou

Unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou

Pod sloganom ''Snage udruži, podršku pruži'' Program Swiss PRO objavio je javni poziv koji ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 242.000 evra podržati do 20 lokalnih samouprava u uspostavljanju efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou. Javni poziv je otvoren do 10. aprila, a pravo učešća ima 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i južne i istočne Srbije.

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 12.100 evra po projektu, čiji cilj može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje postojećih usluga socijalne zaštite radi uključivanja većeg broja korisnika, ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite.

Javni poziv se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna.