U sredu suzbijanje odraslih formi komaraca

U sredu suzbijanje odraslih formi komaraca

Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Knjaževac obaviće se u sredu, 26. avgusta.

Ekipe Racoma 92 D. O. O. Obaviće tretman suzbijanja odraslih formi komaraca tretmanom sa zemlje u 17 časova. Očekivani termin trajanja tretmana je od 17 časova do 21 čas.
Akcija će se izvoditi na lokacijama gradska deponija Ušće – železnički most, drvored gradskih ulica i parkova, ul. Knjaza Miloša 2, Vojvode Putnika, Kaplarova, Spomen park, gradski park, Park 88 stabala, drvored oko Doma kulture, šetalište Svrljiški Timok, ul. 22 decembar, Jevik, Kula, kupalište Banjica, okolni prostor bazena, kao i druge lokacije ukoliko se ukaže potreba.

Tretman će se izvoditi sa preparatom Aqva K-Othrin EW 20.

Ovim putem upozoravamo pčelare da zatvore pčele u košnice tokom izvođenja tretmana do narednog jutra. Za stanovništvo i domaće životinje preparat je bezbedan i registrovan za ovu namenu.