Tribina o mirnom rešavanju sporova

Tribina o mirnom rešavanju sporova

O mirnom rešavanju sporova bilo je reči na tribini koju su organizovali Udruženje građana Neon i Ženska inicijativa.

„Kancelarija podrške“ je projekat čiji su nosioci Udruženje građana Neon i Ženska inicijativa. U sklopu aktivnosti, sinoć je organizovana tribina „Mirno rešavanje sporova“. O medijaciji kao alternativnom načinu rešavanja sporova govorio je diplomirani pravnik Ivan Milojić, registrovani posrednik – medijator.

Cilj ove tribine bio je da se svim zainteresovanima približi medijacija kao alternativa klasičnom sudskom postupku, dodaje Ivan Milojić. Tribina je iskorišćena da se ukažu na brojne prednosti koje mirno rešavanje sporova ima u odnosu na uobičajeni postupak koji stranke vode u sudovima. Medijacija je svakako primerenija vremenu u kome živimo i današnjem civilizovanom društvu u odnosu na klasičan postupak u kome često nema sluha za realne potrebe građana, zaključio je Ivan Milojić.