Treći decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Treći decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra svake godine, kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i preduzele mere za njihovo uključivanje u sve aspekte društvenog razvoja.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije između 12% i 15% stanovništa ima neku vrstu invalidnosti. Ove godine Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u svetu obeležavaće se u periodu od 30. novembra do 4. decembra, pod sloganom UN-a: „Gradimo budućnost: ka inkluzivnom, održivom i pristupačnom svetu za osobe sa invaliditetom posle pandemije COVID-19", dok će u Srbiji sve aktivnosti tim povodom biti organizovane u oviru ovogodišnje kampanje koju realizuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditeotm i NOOIS „Srbija bez  barijera“.

Osobe sa invaliditetom su, pored svoje invalidnosti, suočene i sa mnogim poteškoćama u svakodnevnom životu. Često su odbačene, zaboravljene, diskriminisane prilikom zapošljavanja. Pandemija korona virusa dovela ih je u još teži položaj, još više ih udaljila i učinila manje vidljivim, ali i odložila mnoge planirane aktivnosti. Udruženje MS Knjaževac planiralo je da Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeleži izložbom radova. Međutim, zbog trenutne epidemiološke situacije, to nije moguće. Zbog toga će, uz pomoć sredstava lokalne samouprave imati onlajn  predavanje dr Lele Mihajlović, neurologa i neuropsihijatra koja će uputiti članove Udruženja kako da se izbore sa trenutnom situacijom.

"Zdravstveno stanje osoba sa invaliditetom ne može i ne treba da bude bez ikakve kontrole u ovom periodu", poručuju iz Udruženja MS Knjaževac. 

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, proglašen od strane UN-a 1992. godine od kada se obeležava u celom svetu, prilika je da se skrene pažnja svetske i domaće javnosti na jednu od najvećih marginalizovanih grupa i na brojne probleme sa kojima se ona suočava zbog nejednakih društvenih mogućnosti, ali i da se ukaže na to da o osobama sa invaliditetom i različitim preprekama na koje nailaze, kao i potencijalima, treba govoriti tokom cele godine, a ne samo na ovaj dan.