Suzbijanje komaraca 31. jula

Suzbijanje komaraca 31. jula

U sredu 31. suzbijanje komaraca biće vršeno na teritoriji opštine Knjaževac. Zaprašivanje će biti vršeno u periodu od 9 do 18 časova.

Preduzeće zaduženo za suzbijanje komaraca je „DE-MUS” d.o.o. iz Beograda, a tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca „Larvastop piripox 0,5 ZG”.