Saopštenje Stručno operativnog tima za odbranu od poplava

Saopštenje Stručno operativnog tima za odbranu od poplava

Danas je održan sastanak Stručno operativnog tima za odbranu od poplava, gde je razmatrana trenutna situacija u slivovima Trgoviškog, Svrljiškog i Belog Timoka.

U slivu Svrljiškog i Belog Timoka JP "Srbijavode" je proglasilo vanrednu odbranu od poplava. U slivu Trgoviškog Timoka je redovna odbrana od poplava. Trenutno je najugroženije poljoprivredno zemljište u slivu Svrljiškog i Belog Timoka i pojedini putni objekti, a došlo je i do izlivanja S. Timoku u Podvisu u naselju "Kolonija". U narednih 6 časova očekuje se dalji rast S. Timoka, ali se ne očekujju izlivanja u naseljenim mestima. Prati se situacija na terenu i preduzimaju se mere odbrane od poplava u najugroženijim delovima. Sve službe su u stalnom dežurstvu.