Sada i zvanično: Zaštićen žig ''Balcanica Superior''

Sada i zvanično: Zaštićen žig ''Balcanica Superior''

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije dobila je od Zavoda za intelektualnu svojinu i zvanično uverenje o zaštiti žiga „Balcanica Superior“.

Ovim uverenjem (ispravom o žigu) priznat je i registrovan žig garancije „Balcanica Superior“ za narednu deceniju, uz mogućnost da se i po isteku ovog perioda, registracija neograničeno produžava.

Registracijom žiga, RARIS je i pravno-formalno dobio pravo da kroz transparentnu proceduru, žig garancije dodeli firmama koje ispunjavaju precizno definisane uslove.

Cilj Regionalnog brenda „Balcanica Superior“ je da potrošačima i turistima potvrdi da kupovinom lokalnih proizvoda i korišćenjem lokalnih usluga doprinose razvoju privrede i turizma istočne Srbije, odnosno da su oni prošli sistem provere i da zadovoljavaju određeni stepen kvaliteta, navodi, pored ostalog RARIS na svom sajtu.