RARIS: Znanje za poslovanje

RARIS: Znanje za poslovanje

Regionalana agencija za razvoj istočne Srbije pokrenula je onlajn platformu ZNANJE ZA POSLOVANJE, kako bi svima koji to žele pomogla da potpuno besplatno, u kratkom roku i od svoje kuće steknu osnovna znanja o nekoliko poslovnih tema.

Onlajn platforma ZANANJE ZA POSLOVANJE namenjena je budućim i sadašnjim preduzetnicima, svima koji žele da razviju posao u poljoprivredi, preradi hrane ili turizmu, kao i  svima ostalima koji žele da usavrše svoja poslovna znanja  i steknu nove veštine koje im mogu koristiti u poslovanju.

Platforma se sastoji od tri kursa tokom kojih se mogu usvojiti znanja o tome kako početi i voditi svoj biznis, kako iskoristiti bespovratna sredstva IPARD fonda i šta je digitalizacija u turizmu.

Za više informacija, terminima održavanja, načinu prijavljivanja, prezentacijama sa prethodnih radionica i svemu drugom posetite sajt RARIS-a https://www.raris.org/index.php/znanje-za-poslovanje.