RARIS: EU i socijalna politika u Srbiji

RARIS: EU i socijalna politika u Srbiji

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije organizuje u četvrtak, osmog februara, debatu na temu „Standardi EU u socijalnoj politici u Srbiji“.

U Srbiji je u pripremi Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) za period 2018-2020, koji treba da predstavi rešenja za tržište rada i politiku zapošljavanja, ljudski kapital i politiku razvoja veština i politiku socijalnog uključivanja i socijalne zaštite. Za reforme u ovim oblastima najviše je donirala Evropska unija, sa ukupnim iznosom od 213 miliona evra u periodu 2007-2013. iz IPA fondova.

Kakva rešenja su nam potrebna u Programu reformi ESRP, koliko smo daleko od njih i zašto, na debati će pokušati da objasne: prof. dr Ana Čekerevac i prof. dr Natalija Perišić sa  Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i dr Jelena Tanasijević iz Centra  za porodični smeštaj i usvojenje u Beogradu.

Debata će biti održana u sali RARIS-a, Trg oslobodjenja 1, Zaječar, od 13 do 14.30 časova.