Prvo socijalno preduzeće u Knjaževcu

Prvo socijalno preduzeće u Knjaževcu ''Za selo franšiza'' nastalo je na prinicipima civilog, javnog i privatnog partnerstva, sa misijom da doprinese bržem i lakšem zapošljavanju mladih na selu i iz takozvanih ranjivih grupa. Prvi kooperantski ugovor potpisan je sa preduzećem SCS plus u Podvisu, a nosilac projekta je Centar za obuku i radno angažovenje mladih.

''Svoj prvi kooperantski ugovor o kooperantskim poslovima  ''Za selo franšiza'' potpisalo je sa preduzećem SCS plus. Od prvog avgusta prijavljena je jedna osoba, u toku meseca biće još jedna, a u septembru još dve. U prvoj fazi bio je potreban samo jedan radnik. Radilo se o lakšim poslovima, kao što je tapaciranje stolica, postavljanje sunđera, zaštitnih folija. Uslediće komplikovaniji zadaci, a planirana je i kupovina mašina za savijanje metalnih delova'', kaže direktorka ovog socijalnog preduzeća Marija Milivojević.

Neka vrsta ''odskočne daske'' za osnivanje socijalnog preduzeća bila su iskustva stečena realizacijom projekta ''Znaanjem do posla'', ističe Bojan Radosavljević, direktor Centra za obuku i radno angažovanje mladih.

''U direktnoj komunikaciji sa kompanijama, došli smo do zaključka da one čak 30 odsto ukupnog poslovanja baziraju na kooperantskim poslovima. Pitali smo ih da li bi bili zainteresovani da određeni deo svoje proizvodnje dislociraju kroz mini proizvodne linije na selu. Gospođa Lidija Nikolić je žena bez koje ne bismo uspeli da pokrenemo celu priču. Imati takvu kompaniju, koja ne samo da je ekonomski uspešna, već i društveno odgovorna, veliki je kapital za knjaževačku opštinu.  Naravno, dogovaramo se i sa drugim preduzećima i svaka od proizvodnih linija, koje nameravamo da otvorimo u selima, biće u jednom seoskom centru kome gravitira nekoliko manjh naselja. Tako ćemo praviti male proizvodne jedinice, koje će, nadam se, upošljavati sve veći broj mladih ljudi,''

Socijalno preduzetništvo u Srbiji tek treba da bude regulisano zakonima, te je ''Za selo franšiza'' konstituisano na način kako je to urađeno u zapadnim zemljama.

''To su preduzeća koja se razlikuju od običnih privrednih društava po tome što ostvaruju socijalnu misiju. Mi smo kao glavu ugroženu grupu postavili omladinu iz ruralnih područja. Osim toga, socijalno preduzeće svoju ukupnu dobit ne raspodeljuje osnivačima, već se ona reinvestira u jačanje kapaciteta, kupovinu mašina, obučavanje, povećanje broja zaposlenih'', naglašava Radosavljević.

Socijalno preduzeće zapošljavaće mlade iz ruralnih područja, one koji su napustili formalno obrazovanje, srednju, ili čak osnovnu školu, mlade koji su žrtve nasilja u porodici, mlade iz hraniteljskih porodica, ili one koji su bili na izdržavanju kazne zatvora. Nosilac projekta je Centar za obuku i radno angažovanje mladih, uz podršku Nemačke organizacije za međunardnu saradnju.