Poziv za besplatnu prekvalifikaciju nezaposlenih lica

Poziv za besplatnu prekvalifikaciju nezaposlenih lica

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (RARIS) objavila je poziv za besplatno učešće u Programu profesionalnih obuka za nezaposlene.

Program se realizuje u okviru projekta „Veštine za poslove - Unapređivanje prilika za zapošljavanje i socijalnu inkluziju marginalizovanih grupa kroz poboljšanje poslovnog okruženja u istočnoj Srbiji“ koji finansira Kraljevina Norveška kroz projekat „Norveška za vas – Srbija“, a implementira Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ u partnerstvu sa RARIS-om.

Za ovu obuku mogu da se prijave nezaposlena lica i to: mladi od 18 do 29 godina, žene, ruralno stanovništvo, kao i pripadnici drugih osetljivih grupa sa prebivalištem na teritoriji Knjaževca, Sokobanje, Boljevaca, Negotina i Kladova.

Planirane su obuke za različita zanimanja, među kojima su turizam i povezane uslužne delatnosti, digitalni marketing i slično. Program će biti realizovan za ukupno 80 polaznika. Nakon završetka procesa prijava, biće formirane grupe i definisane lokacije na kojima će se realizovati pojedine obuke, o čemu će svi prijavljeni biti obavešteni.

Za više informacija posetite sajt RARIS-a na adresi: http://skr.rs/6GM

Rok za prijavljivanje je 20. januar 2021. godine.