Postupci pred Nacionalnom službom za zapošljavanje

Postupci pred Nacionalnom službom za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je javnost o svojim aktivnostima u vreme vanrednog stanja.

Nacionalna služba za zapošljavanje će za vreme trajanja vanrednog stanja uvedenog u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja virusa COVID-19, a ceneći neophodnost da se građanima omogući ostvarivanje prava o kojima se odlučuje u postupcima pred Nacionalnom službom za zapošljavanje obezbedi sledeće:
   1. Prvo prijavljivanje stranaka na evidenciju nezaposlenih
   2. Podnošenje zahteva za  ostvarivanje prava na novčanu naknadu
   3. Dostavljanje žalbi, drugih pravnih sredstava i dokaza od uticaja na nastavljanje isplate, obustavu  isplate ili prestanak prava na novčanu naknadu
   4. Podnošenje zahteva/prijava za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja
   5. Podnošenje zahteva za izdavanje/produženje radnih dozvola
   6. Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja iz evidencije o nezaposlenima
 
 
Radi efikasnijeg postupanja, potrebno je da u tekstu mejla precizno navedete da li podnosite samo zahtev za prvo prijavljivanje, ili i zahtev za novčanu naknadu. Isto iz razloga što se o zahtevu za novčanu naknadu odlučuje u posebnom postupku.
Potrebno je da uz obrasce zahteva pošaljete i sve dokaze u jednom mejlu kako bi Nacionalna služba za zapošljavanje mogla da  pristupi unosu i obradi  podataka u informacionom sistemu.
 
Elektronska pošiljka koja je na mejl adresu dospela svakog radnog dana do 15 časova smatra se primljenom i zavodi se istog dana. Elektronska pošiljka koja je na mejl adresu dospela radnog dana posle 15 časova ili vikendom, smatra se primljenom i zavodi se prvog narednog radnog dana.
Takođe NSZ obaveštava da se rok za prijem prijava za učešće na javnim konkursima za organizovanje  sprovođenja javnih radova produžava zaključno sa 30.04.2020.  I obaveštava sva nezaposlena lica zainteresovana za učešće na Javnim pozivima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2020.  godini, a koja nisu završila obuku “Put do uspešnog preduzetnika”, da će tokom trajanja stanja ova obuka biti realizovana elektronskim putem. Sve informacije možete dobiti putem dežurnih telefona 019/731-228;  019/734-375