Poseta pogonu za otkup meda u Rači

Poseta pogonu za otkup meda u Rači

Udruženje pčelara ''Lipa'' obeveštava pčelare da će 27. marta biti otvoren pogon za otkup i plasman meda u Rači Saveza pčelarskih organizacija Srbije.

Udruženje poziva zainteresovane pčelare da se prijave za odlazak u Raču na dan otvaranja pogona. Prijavljivanje je kod Dragana Mihajlovića, telefon 060 033 9908.

Iz ''Lipe'' podsećaju da se članstvom u Savezu pčelarskih organizacija Srbije stiču uslovi za otkup meda po povlašćenim uslovima.