Počinje seča rastinja u blizini dalekovoda

Počinje seča rastinja u blizini dalekovoda

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije 15. februara počinje sa radovima na seči rastinja u zaštitnom pojasu dalekovoda 440kV i 110kV, zbog čega poziva vlasnike parcela da, nakon seče, preuzmu i sklone posečeno rastinje.

Elektromreža podseća vlasnike parcela da ne smeju saditi drveće, niti graditi objekte u blizini, ispod, ili iznad dalekovoda. Nepostupanje u skladu sa ovim obaveštenjem povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa Zakonom o energetici.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon: 0648408362.