Paketi za najugroženije penzionere

Paketi za najugroženije penzionere

Udruženje penzionera Knjaževac raspisalo je konkurs za raspodelu socijalne pomoći u vidu paketa sa hranom i sredstvima higijene.

Pravo da konkurišu imaju penzioneri sa prebivalištem u opštini Knjaževac čija penzija ne prelazi iznos od 15.113 dinara. Prijave po konkursu podnose se Udruženju penzionera, Ulica Branka Radičevića 2, najkasnije do 30 novembra. Prilikom konkurisanja neophodno je poneti ličnu kartu i ček od penzije za oktobar ove godine, a potpisuje se i izjava o broju članova i prihodima u domaćinstvu.