Otvorena vrata pravosuđa 5. februara

Otvorena vrata pravosuđa 5. februara

U Osnovnom sudu u Knjaževcu u sredu, petog februara, biće održana Otvorena vrata pravosuđa na temu ''Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku''.

Otvorena vrata biće održana od 17:00 časova u sudnici broj 6.

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Knjaževcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.