Obukom do radnog mesta, ili sopstvenog biznisa

Obukom do radnog mesta, ili sopstvenog biznisa

Od oktobra prošle godine, kada je počela realizacija programa  socijalne inkluzije lica iz kategorije povratnika i potencijalnih migranata, u njemu je učestvovalo 15 žene sa teritorije knjaževačke opštine.

One su prošle obuku za zanimanja frizer, pedikir, manikir, kozmetičar, što im je omogućilo da budu radno angažovane u lokalnim salonima za kozmetiku i negu.

Program polaznicama omogućava teoretsku i praktičnu obuku za željeno zanimanje, kao i radni angažmana u okviru lokalnog biznis sektora. Pored praktičnih znanja za navedena zanimanja, program je obezbedio pakete materijala („start up“) za svaku polaznicu kursa, čime je omogućeno da edukovani frizeri, kozmetičari, pedikiri i manikiri mogu da obezbede zaposlenje ne samo u lokanim salonima već i da kroz samo zapošljavanje obezbede egzistenciju sebi i svojoj porodici.

Program obuke, kao deo globalnog programa Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi organizacija Resurs centar za održivi razvoj iz Vranja.