Neon i Ženska inicijativa: Stop nasilju u porodici

Udruženja NEON i Ženska inicijativa organizovali su danas tribinu pod nazivom ''Stop nasilju''. O rezultatima primene novog Zakona o nasilju u porodici, ulozi porodice, škole i medija, govorili su Jelena Žarić Kovačević, narodna poslanica i Slaviša Kovačević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu.

Pomaka u borbi protiv nasilja, naročito onog u porodici ima, naročito u poslednjih godinu i po dana od stupanja na snagu novog Zakona, ali to je tema kojom svi moramo konstantno da se bavimo, čulo se na tribini ''Stop nasilju'', koju su organizovala udruženja Neon i Ženska inicijativa. Statistika kaže da se stopa kriminaliteta smanjila, a zakonsku regulativu treba da prati sistem vrednosti koji treba promovisati u porodici, školi, medijima, kazali su  Jelena Žarić Kovačević, narodna poslanica i Slaviša Kovačević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu.

''Možemo da vidimo da ima pomaka u borbi protiv porodičnog nasilja. Smanjena je stopa kriminaliteta, a žrtvama je sada lakše da prijavljuju takva krivična dela,'' rekla je Jelena Žarić Kovačević.

''Posle svih godina koje smo preživeli, imamo jedan dominantan nasilni obrazac unutar društva, koji se reflektuje i na porodicu. Paradoksalno, porodica je mesto konflikta, ali i mesto gde konflikti moraju da se prevladavaju'', rekao je Slaviša Kovačević.

Tribina je organizovana u okviru projekta  ''Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć'', koji finanisira opština Knjaževac, a realizuju Neon i Ženska inicijativa.

O nasilju treba da se govori, jer to pomaže, pre svega, žrtvama, koje osećaju da nisu same, da imaju podršku društva i države, zaključeno je na tribini.