Nagrađeni učesnici "Novogodišnjeg eko sajma"

Nagrađeni učesnici "Novogodišnjeg eko sajma"

Zbog epidemiološke situacije manifestacija "Novogodišnji eko sajam", koja se finansira iz sredstava Fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Knjaževac, ove godine je poprimila i online dimenziju.

Na osnovu online glasova i ocena stručnog žirija nagrađeni po takmičarskim kategorijama su:

U kategoriji "Likovni rad", "Od zdravlja salata za viruse tata-mata", 1. mesto dele predškolska pripremna grupa "Snežana" i predškolska pripremna grupa "Naša radost". 2. mesto pripalo je predškolskoj pripremnoj grupi 2 "Crvenkapa", a 3. mesto dele predškolska pripremna grupa "Vuk Karadžić", pripremna predškolska grupa "Kolibri" Minićevo i pripremna predškolska grupa "Dimitrije Todorović Kaplar".

U kategoriji "Ukrašavanje eko jelke", 1. mesto zauzela je OŠ "Dubrava", 2. mesto OŠ "Vuk Karadžić", dok je OŠ "Dimitrije Todorović Kaplar" na 3. mestu.

Kategorija "Novogodišnji dekorativni aranžman" donela je 1. mesto OŠ "Vuk Karadžić", izdvojenom odeljenju u Vasilju, 2. mesto OŠ "Dimitrije Todorović Kaplar", odeljenje 2/2 i 3. mesto OŠ "Dubrava", odeljenje 2/1.

U kategoriji "Literarni konkurs" 1. mesto osvojila je Dunja Nikolić 3/2, OŠ "Dubrava", 2. mesto Nikola Ivanović 3/1, OŠ "Vuk Karadžić" i 3. mesto Sofija Ćirković 3/4, OŠ "Dimitrije Todorović Kaplar".

U kategoriji "Maketa" 1. mesto osvojila je OŠ "Dimitrije Todorović Kaplar", 2. mesto OŠ "Vuk Karadžić" i 3. mesto OŠ "Dubrava".

Specijalna nagrada za sveukupni angažman dodeljuje se OŠ "Mladost".