LDA u velikom projektu nagrađenom od Fonda Zapadnog Balkana

LDA u velikom projektu nagrađenom od Fonda Zapadnog Balkana

Centar lokalne demokratije LDA iz Knjaževca partner je u projektu ‘’Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana’’, koji je nagrađen grantom na prvom regionalnom pozivu za predloge projekata Fonda za Zapadni Balkan.

Vodeći partner projekta, Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA), ušestvovao je, u ime svih partnera, na ceremoniji dodele sertifikata za 18 najboljih projekata koja je održana 8. maja u Tirani. Pobednički projekti izabrani su među 351 pristiglih prijava iz svih zemalja Zapadnog Balkana.

‘’Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana’’ će biti prvi projekat podržan od strane Fonda za Zapadni Balkan koji će početi sa realizacijom planiranih aktivnosti. Naime, međunarodni skup mladih Balkana pod nazivom "Kreativnost i inovacije za aktivno učešće mladih na Balkanu" biće realizovan od 14. do 17. maja u Skoplju i okupiće više od 70 učesnika iz celog regiona.

Podsetimo, projekat ‘’Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana’’ je prošle godine bio nagrađen od strane Krovne organizacije mladih Srbije KOMS kao najbolji projekat koji podstiče aktivizam mladih kroz međunarodnu saradnju.

Projekat realizuje ALDA Skopje i 7 Agencija i Centara lokalne demokratije sa Zapadnog Balkana uz podršku Evropske unije. Više o projektu može se saznati na vebsajtu www.alda-balkan-youth.eu