LDA Knjaževac: Poziv mladima za učešće u projektu ''Monumental 9''

LDA Knjaževac: Poziv mladima za učešće u projektu ''Monumental 9''

Centar lokalne demokratije LDA Knjaževac uputio je poziv mladima od 18 do 30 godina, zainteresovanim za istoriju i kulturu Balkana i zainteresovanim da nauče kako se prave edukativne turističke rute, zasnovane na spomenicima Drugom svestskog rata, da učestvuju u projektu ''Monumental 9''.

Mladi treba da se prijave za četvorodnevni trening, koji će biti održan u Prijedoru od 2. do 6. februara.

Agencija za loklanu demokratiju iz Nikšića zajedno sa LDA kancelarijama iz Mostara, Prijedora, Zavidovića, Peći, Subotice, Knjaževca i ALDA kancelarijom u Skoplju, kroz ovaj projekat će sa mladima iz regiona raditi na razvoju novih turističkih proizvoda koristeći koncept Greeter-a i moderne on-line pristupe marketingu sa ciljem da poveća zapošljivost mladih i doprinese ekonomskom razvoju lokalnih zajednica na Balkanu kroz animaciju mikro lokaliteta.

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije i kroz Šemu grantova za razvoj i promociju projekata u turizmu Regionalnog Saveta za Saradnju.