Komunalna inspekcija: Očistite sneg !

Komunalna inspekcija: Očistite sneg !

Korisnici stambenih, poslovnih i drugih prostorija u obavezi su da uklone sneg i led sa trotoara i drugih javnih površina, saopštila je komunalna inspekcija.

Sneg i led se moraju očistiti ispred stambenih, poslovnih objekata, dvorišta, placa, kako bi se obezbedilo bezbedno kretanje pešaka.

Izvršenje ove obaveze kontrolisaće komunalna inspekcija, koja će za neočišćeni sneg i led izricati novčanu kaznu na licu mesta, ili pokretati prekršajni postupak.