Kasting za statiste u indijskom filmu

Kasting za statiste u indijskom filmu

Kasting za potreba snimanja filma indijske produkcije biće održan u petak, 27. aprila. U 11:00 časova u prostorijama Regionalnog centra za stručno usavršavanje (Jove Kursule 1).

Potrebne su osobe oba pola, tamnije puti.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 062 304 412.