Javni poziv za anketare

Javni poziv za anketare

Od 1. oktobra do 30. novembra ove godine, Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Za potrebe sprovođenja ankete biće angažovano 536 anketara. Javni poziv za prijavu kandidata raspisan je danas.

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na vab-sajtu RZS-a (www.stat.gov.rs) u periodu od 15. do 21. avgusta 2018. godine. Detaljnije informacije o poslovima i zadacima anketara i uslovima za prijavljivanje objavljene su na veb-sajtu.