Inicijativa za otvaranje Rotari kluba

Branislav Ranđelović, guverner Rotari distrikta Srbije i Crne Gore, pokrenuo je inicijativu za osnivanje Rotari kluba u Knjaževcu.

Ranđelović kaže da Knjaževac, koji nikada nije bio turska kasaba, nego evropski grad, zaslužuje jednu ovakvu organizaciju, po ugledu na velike gradove i metropole Evrope i sveta.