In memoriam: Dragan Mihajlović (1952 - 2020)

In memoriam: Dragan Mihajlović (1952 - 2020)

Profesor dr Dragan Mihajlović, redovni profesor i dekan Fakulteta za menadžment u Zaječaru, preminuo je juče u 68. godini usled posledica korona virusa.

Mihajlović je rođen 14. februara 1952. godine Potrkanju. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Knjaževcu, a Višu hemijsku školu u Kruševcu. Višu poslovnu školu Megatrend Beograd završio je 1998. godine. Diplomirao je na Fakultetu za menadžment u Zaječaru 2000. godine na smeru ''Međunarodni marketing''. Magistarsku tezu ''Finansijski menadžment političkih partija u svetu odbranio je 2002. godine,  a doktorsku tezu ''Upravljanje preduzećem kao faktor ekonomskog razvoja naše zemlje u periodu od 1950. do 2000. godine'' 2006. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru.

Veliki deo radnog staža proveo je u Fabrici obuće ''Leda'', gde je obavljao razne poslove, a izvesno vreme obavljao je i funkciju sekretara Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije.

Objavio je 90 stručnih radova, a pod njegovim mentorstvom studije je završilo deset doktoranata, 15 magistara, pet specijalizovanih stručnjaka i 80 diplomiranih inženjera menadžmenta.
Bio je učesnik mnogih naučnih skupova u zemlji i svetu.

Nagrađivan je u rodnom Knjaževcu za dugogodišnji društveni rad.

Izjave saučešća primaće se u četvrtak od 14 časova u kapeli.

Dragan Mihajlović biće sahranjen u petak, 20. novembra, u 13:00 časova u Potrkanju.