Građani pišu: Moj suprug nije adekvatno pregledan

Građani pišu: Moj suprug nije adekvatno pregledan

Knjaževčanka Mima Bogojević uputila je Zdravstvenom centru u Knjaževcu zamerku na lečenje svog, kasnije preminulog, supruga Dalibora. Smatrajući da on nije pregledan na adekvatan način, ona se za pomoć obratila i Zdravstvenoj inspekciji, Sudu časti Lekarske komore, kao i medijima.

U pismu, koje je dostavljeno Knjaževacinfu, Mima Bogojević, pored ostalog navodi da je njen suprug primljen u službu Hitne pomoći u Knjaževcu 16. januara zbog bolova u grudima i stomaku, koji su propraćeni jakom trenutnom glavoboljom koja je izazvala stezanje vilice do te mere da je slomio deo zuba. 

''U Hitnoj službi su pregled izvršili po pravilima službe i dali uput za specijalistu interne medicine i to za stacionarno lečenje. Iako su sve analize bile uredne ( laboratorija , EKG i protok kiseonika ), one se odnose na opšte stanje , te su oni smatrali da treba izvršiti specijalističke analize koje bi pokazale eventualni problem ali naravno upute za njih daje doktor-specijalista. Sa istim uputom i opštim nalazima mog supruga je primio načelnik Internog odeljenja dr Darko Marković. Upitao je mog supruga na šta se žali i u trenutku dok se pokojni Dalibor žalio, doktor se javlja na svoj mobilni telefon ustaje sa stolice i priča kako je dežuran i da će biti tu i to naravno uz blaženi osmeh. Zatim se vratio na stolicu i rekao: ''Da, da čuo sam te - bol u grudima i stomaku...'' Izvršio je merenje krvnog pritiska i stetoskopom poslušao mog supruga, zatim je konstatovao da je to najverovatnije promaja, ili da je to možda želudac jer on hoće da reflektuje takav bol. Kao terapiju rekao je da popije analgin, nešto za smirenje i nešto za želudac. Oglušio se na sumnje svoje koleginice iz Hitne službe koja je pacijenta uputila na stacionarno lečenje, pritom ne uradivši ni jednu analizu koja je specifična za ovakve tegobe, na koje upozoravaju i panoi, postavljeni u bolnici, kao upozorenje pacijentima da se odmah jave lekaru.''

Mima Bogojević traži odgovor na pitanje da li se dijagnoze postavljaju na osnovu pretpostavke, ili se  treba osloniti na medicinu kao nauku i upotrebiti sve prednosti savremene tehnologije koja je sastavni deo ovakvih ustanova. Ona dodaje: ''Smatram da dr Darko Marković nije postupio stručno i pored uticajnog i najodgovornijeg mesta koje ima na samom odeljenju i u bolnici i da njegova procena očigledno nija bila u redu. Smatram da nije ispoštovao svoju Hipokratovu zakletvu i nije čak ni pokušao da pruži pomoć mom suprugu, što se jasno i vidi iz njegovog izveštaja. Dotični doktor je dozvolio da moj suprug ode iz bolnice sa ubeđenjem da nije ništa strašno i da ne brine. I sve to samo zato što je on  smatrao da ne treba uraditi analize koje bi verovatno pokazale o čemu je reč. Dozvolio je da zdrav čovek koji iza sebe ima 27 dobrovoljnih davanja krvi ne bude pregledan kako dolikuje jednom lekaru-specijalisti interne medicine, nego se igrao nagađanja. Sve ovo potrvrđuje i činjenica da moj suprug nije odbio stacionarno lečenje za šta je imao uput, što se može i proveriti u  Zdravstvenom centru Knjaževac, jer nije potpisao dokument kojim bi se doktor opravdao.''

Mima Bogojević očekuje odgovor Zdravstvenog centra, ali i nadležne inspekcije, te Ministarstva zdravlja, kome se, takođe obratila.