EU PRO predstavlja poziv za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima

EU PRO predstavlja poziv za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima

Razvojni program EU PRO održaće u utorak, 12. juna 2018. u 10 časova, u Zaječaru u prostorijama Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije, (Trg oslobođenja 1) informativnu sesiju o javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima i preduzetnicama i mikro i malim preduzećima za koji je Evropska unija (EU) opredelila 4,5 miliona evra,

Cilj informativne sesije je da se zainteresovani preduzetnici i preduzetnice upoznaju sa programom podrške i neophodnim koracima - od prijavljivanja, preko učešća na javnom pozivu i kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja.
Poziv je otvoren je do 6. jula 2018. godine, a pravo učešća imaju preduzetnici i preduzetnice, mikro i mala preduzeća registrovana u  99 gradova i opština uključenih u program EU PRO (među kojima je i Knjaževac), koja se primarno bave proizvodnjom ili pružaju IT usluge, a osnovana su između 1. januara 2013. i 31. decembra 2017. godine.

Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na veb sajtu EU PRO - a: www.eupro.org.rs