Dugovanje za grejanje u više rata

Dugovanje za grejanje u više rata

Korisnicima grejanja koji duguju Toplani od 1. decembra do 31. januara pružena mogućnost da dugovanja izmire u više mesečnih rata bez kamate.

 

Iz Javnog komunalnog preduzeća Toplana apeluju na korisnike grejanja da redovno izmiruju svoje obaveze, kako bi grejna sezona, koja je u punom jeku, protekla onako kako je planirano.

Toplana poziva korisnike koji do sada nisu isplatili dug za grejanje da to učine u što kraćem roku, a korisnicima koji nisu u mogućnosti da isplate celokupan dug, Toplana će omogućiti isplatu duga u više mesečnih rata. Korisnicima grejanja koji imaju dugovanje po osnovu rešenja o izvršenju kod nadležnih javnih izvršenja, pravosnažnih presuda kod nadležnih sudova, vansudskih poravnanja zaključenih u prethodnom periodu sa Preduzećem i dospelih redovnih obaveza, JKP Toplana pruža mogućnost da od 1. decembra ove, do 31. januara sledeće godine zaključe ugovor o priznanju duga i otplati na rate na period do 12 meseci ili ugovor o priznanju i jednokratnoj isplati duga. Obračun kamate sve vreme trajanja ugovora neće se računati, a kamata će po izmirenju obaveza biti otpisana.

Toplana poziva korisnike da se, ukoliko žele da dugovanje izmire po bilo kom navedenom osnovu, obrate sekretaru Preduzeća radi dogovora o terminu dolaska. Kontakt telefon je 019-730-317.