Donacija Falc East-a Predškolskoj ustanovi

Predstavnici kompanije Falc East uručili su donaciju Predškolskoj ustanovi Bajka – 75 pari dečje obuće dobiće mališani čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći.

“Sa Kompanijom Falc East imamo dugogodišnju uspešnu saradnju”, kaže Dragan Đorđević, direktor Predškolske ustanove Bajka. “Predstavnici ove kompanije predstavljaju pravi primer društveno odgovornih kompanija, a njihove donacije postale su primer kulture davanja. Verujem da će se na njihov dobar primer ugledati i ostale kompanije i privrednici u knjaževačkoj opštini”, dodao je Dragan Đorđević.

Prilikom današnjeg susreta sa direktorima Falc East-a Saurom Decijem i Stefanom Dvojakovićem, direktor Bajke predložio je proširenje i unapređenje saradnje. Najavljena je mogućnost da krajem godine, kada u Falc East-u bude priređena tradicionalna svečanost za decu radnika, prigodan program izvedu naši najmlađi sugrađani, korisnici knjaževačkih vrtića.