Dan zaštite ozonskog omotača u ''Kaplaru''

Dan zaštite ozonskog omotača u ''Kaplaru''

Učenici OŠ“Dimitrije Todorović – Kaplar'' obeležili su Svetski dan zaštite ozonskog omotača.

U zavisnosti od uzrasta, u svom „lovu na biljke“ i životinjske vrste, deca su informacije sakupljene na internetu pretočila u ID kartice o delovima biljaka, životnim zajednicama , biljnoj i životinjskoj raznovrsnosti... Članovi Eko patrole su, uz podršku članova Eko odbora, pripremili prezentaciju  o zemljinom omotaču, pojavi ozonske rupe i Montrealskom protokolu za smanjenje emisije štetnih gasova.

Najavljeno je i raspisivanje internog likovnog konkursa pod sloganom ''Naukom do reciklaže i zdravije životne sredine''. Radovi će biti predstavljeni na Festivalu nauke 29. septembra.