Ako želite policijski posao

Ako želite policijski posao

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Кamenici ukupno 1060 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika.

Na području Policijske uprave Zaječar biće upisano - 5 polaznika za radno mesto policajca za potrebe policijskih ispostava Zaječar i Кnjaževac i 6 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za potrebe Saobraćajne poliicijske ispostave Zaječar.

Detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu Ministarstva.