Zavičajni muzej: Važni koraci za dalje istraživanje Timacum Minusa

 Zavičajni muzej: Važni koraci za dalje istraživanje Timacum Minusa

Ministarstvo kulture i informisanja opredelilo je 750.000,00 dinara za projekat izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje konzervatorsko - restauratorskih radova na najugroženijem objektu arheološkog nalazišta Timacum Minus.

Arheološki institut u Beogradu dobio je 900.000,00 dinara za nastavak istraživanja, prezentaciju i promociju Timacum Minusa. Sredstva su odobrena na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa i to za nepokretno i arheološko kulturno nasleđe.

To su važni koraci za zaštitu i dalja istraživanja najznačajnijeg arheološkog nalazišta u knjaževačkom kraju, kažu u Zavičajnom muzeju.