U Muzej i od kuće

U Muzej i od kuće

Zavičajni muzej Knjaževac već više od jedne decenije sprovodi proces digitalizacije koji, pored očuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa knjaževačkog kraja, ima za cilj unapređenje rada muzeja i pristupačnosti zbirki, fondova i programa muzeja svim ciljnim grupama, odnosno najširoj publici.

Paralelno sa digitalizacijom zbirki i celokupnog fonda muzeja,  preduzete su mere za unapređenje pristupačnosti muzeja osobama sa invaliditetom. Zavičajni muzej  izradio je nekoliko poddomena svoje internet prezentacije koje pružaju dopunske digitalizovane sadržaje kao i pet android aplikacija i jednu aplikaciju za Windows okruženje.
 
Uz podršku Balkanske mreže muzeja i Stavros Niarkos fondacije, Kulturnog nasleđa bez granica i Ministarstva kulture i informisanja 2015. godine realizovan je projekat „Muzej za sve“ koji je pored drugih elemenata podrazumevao izradu internet prezentacije koja će sadržaj i prostor muzeja približiti svima, ali i onima koji se otežano kreću, koji slabije vide ili su slepi kroz audio vodiče na srpskom i engleskom jeziku i interaktivne elemente, gluvim i osobama oštećenog sluha kroz video vodič na znakovnom jeziku acc.muzejknjazevac.org.rs/cir/. Ovaj sajt prati i aplikacija za tablet uređaje koja se može koristiti u u muzeju. Deo ove prezentacije jesu i virtualne 360˚ ture koje posetioce vode kroz objekte i postavke muzeja.

Dežurno osoblje i službe Zavičajnog muzeja Кnjaževac na raspolaganju su za sve informacije, pomoć i podršku putem kontakt telefona i elektronske pošte koje možete pronaći na internet strani muzeja www.muzejknjazevac.org.rs

Osobe sa invaliditetom, slepe i slabovide, ili gluve i osobe oštećenog sluha sve informacije mogu dobiti na internet stranama muzeja prilagođenim osobama sa invaliditetom acc.muzejknjazevac.org.rs