Sporazum o saradnji Zavičajnog muzeja i Muzeja ''Gvozdena kapija''

Zavičajni muzej Knjaževac i Muzej ''Gvozdena kapija'' iz Turn Srverina u Rumuniji potpisali su sporazum o saradnji i prijateljstvu, kao prvi korak buduće razmene kulturnih sadržaja i prezentacije kulturnog nasleđa.

 

''Uspostavili smo saradnju sa nekoliko muzeja i institucija kulture u vašoj zemlji – u Zaječaru, Kladovu, Požarevcu, Beogradu. Sa direktorom knjaževačkog muzeja srelismo se tokom posete Kladovu i razgovarali o mogućnostima saradnje. Imate bogato kulturno nasleđe, koje treba da vidi publika u Rumuniji, a da se mi predstavimo u Knjaževcu'', kazala je Dojnica Marijana Kirku, direktoka Muzeja ''Gvozdena kapija'' u Turn Severinu.

''Muzej "Gvozdena kapija" je drugi po veličini u Rumuniji i jedan od najvećih na Balkanu, koji se stara o spomenicima kulture od velikog značaja za svetsku civilizaciju: ostaci Trajanovog mosta , Trajanova tabla...Takođe, u njegovom sastavu se nalaze i Muzej dunavskih riba sa najvećim akvarijumom i Muzej flore i faune Dunava. Ovim sporazumom smo se obavezali da ćemo promovisati kulturno nasleđe, naše gradove, kulturu i tradiciju i zajedno učestvovati u prekograničnim projektima, rekao je Aleksandar Ristić, v.d. direktora Zavičajnog muzeja.

Sporazum je potvrđen čašama knjaževačkog vina i razmenom poklona, g gosti iz Rumunije obišli su arheološko i etnološko odeljenje Zavičajnog muzeja, te muzejsku galeriju i Arheo – etno park u Ravni.