Pristupačnost i sprovođenje inkluzije u Zavičajnom muzeju

Pristupačnost i sprovođenje inkluzije u Zavičajnom muzeju

3. decembar je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Stoga, Zavičajni muzej Knjaževac nastoji da unapredi pristupačnost programa i sadržaja muzeja koristeći socijalni model u svom pristupu, kao i da omogući uključivanje svih članova zajednice u svoj rad.

Jedan od prvih digitalnih sadržaja i pionirskih koraka muzeja ka unapređenju pristupačnosti i sprovođenju inkluzije jeste program "Muzej za sve" podržan od strane Balkanske muzejske mreže, Stavros Niarkos fondacije i Ministarstva kulture i informisanja. Program je podrzumevao izradu interent prezentacije muzeja pristupačne i osobama sa invaliditetom, sa tumačenjem na znakovnom jeziku, audio vodičem i vodičem štampanim na Brajevom pismu.
Uz pomoć virtualnih tura u svakom trenutku možete posetiti postavke Zavičajnog muzeja Knjaževac.
http://acc.muzejknjazevac.org.rs/cir/
"Jer svi imamo jednaka prava i pravo na kulturu kao i da u kulturnom životu učestvujemo", poručuju iz Zavičajnog muzeja.