O Svetom jevanđelju u Velikoj Remeti

O Svetom jevanđelju u Velikoj Remeti

U fruškogorskom manastiru Velika Remeta 29. i 30. juna 2020. održan je IX Stručni skup „Manastiri i crkvene biblioteke – čuvari kulturne baštine“.

Bibliotekari, učesnici skupa, govorili su o kulturnom blagu, knjigama i rukopisnoj građi koja se čuva u crkvama i manastirima širom Republike Srbije i o fondovima crkvenih i manastirskih biblioteka.

Tema prezentacije kojom se na skupu predstavila Narodna biblioteka „Njagoš“ bilo je istraživanje stare i retke bibliotečke građe na prostoru Timočke eparhije, kao i saradnja knjaževačke crkve i javne biblioteke u istraživanju, očuvanju i prezentovanju kulturnog nasleđa, na primeru Svetog jevanđelja štampanog u Moskvi 1805, koje je 1835. Crkvi Svetog Đorđa u Кnjaževcu darivao knez Miloš Obrenović.

Stručni skup „Manastiri i crkvene biblioteke – čuvari kulturne baštine“ organizuju Manastir Velika Remeta i Srpska čitaonica u Irigu, u cilju očuvanja kulturnoistorijskog nasleđa srpskog naroda.