O romskim govorima knjaževačkog kraja na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Rijeci

O romskim govorima knjaževačkog kraja na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Rijeci

Dr Svetlana Ćirković, viši naučni saradnik, i dr Mirjana Mirić, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU i dugogodišnje saradnice Narodne biblioteke ''Njegoš'' u Knjaževcu, učestvovale su na Međunarodnoj naučnoj konferenciji, posvećenoj istraživanjima ugroženih jezika i perspektivama jezičke raznolikosti, koja je održana u Rijeci (Hrvatska).

U okviru panala posvećenog ugroženim jezicima u jugoistočnoj Evropi, dr Ćirković i dr Mirić prezentovale su radove o istraživanju romskog jezika u Knjaževcu i okolini.

Dr Svetlana Ćirković i dr Mirjana Mirić sarađuju sa Bibliotekom u okviru naučnog projekta „Jezik i folklor Roma u Knjaževcu“, koji se realizuje od 2016. godine uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Autori su publikacije Romsko-srpski rečnik knjaževačkog gurbetskog govora, koji je štampan 2017. godine u ediciji „Knjaževačkim krajem“. Još jedan značajan rezultat ovog projekta, u njegovoj završnoj fazi krajem 2018, biće naučna publikacija Jezik i tradicija knjaževačkih Roma, čiji je koautor, uz dr Ćirković i dr Mirić, dr Biljana Sikimić, naučni savetnik Balkanološkog instituta.