Novi sajt Biblioteke i Digitalne zavičajne zbirke

Novi sajt Biblioteke i Digitalne zavičajne zbirke

Od prvog avgusta aktivni su redizajniran sajt Narodne biblioteke „Njegoš“ (www.biblio-knjazevac.org) i nova, unapređena verzija Digitalne zavičajne zbirke (http://digitalnazbirka.biblio-knjazevac.org/), saoopšteno je iz ove ustanove.

Sa starim i novim informacijama, sajt je namenjen svima koji žele više da saznaju o radu, aktivnostima i programima, istorijskom razvoju, izdanjima najstarije ustanove kulture u Knjaževcu.

U okviru Digitalne zavičajne zbirke, korisnicima je omogućen pristup ranijim i novim digitalnim sadržajima, sada u novom digitalnom okruženju. Nova verzija Digitalne zavičajne zbirke formirana je i organizovana u skladu sa Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji i Pravilnikom o bližim uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe. Ona za sada sadrži 70 digitalizovanih dokumenata sa pripadajućim metapodacima. Reč je o izabranim monografskim publikacijama iz Zavičajne zbirke i izdanjima Biblioteke.

Stručni poslovi redizajniranja sajta i kreiranja novog interfejsa Digitalne zavičajne zbirke realizovani su u saradnji sa kreativnim timom firme East Star Group.