Naučna konferencija o Knjaževcu: Znanje i potencijali za novi ciklus razvoja

Narodna biblioteka ''Njegoš'' i Srpsko geografsko društvo domaćini su velike naučne konferencije pod nazivom "Кnjaževački kraj - potencijali, stanje i perspektive razvoja". Tokom dvodnevnog trajanja, biće podneto 15 referata, baziranih na naučnim istraživanjima Кnjaževca i okoline. Pokrovitelj Konferencije je opština Knjaževac.

Naučna konferencija posvećena knjaževačkom kraju, njegovim potencijalima i perspektivama razvoja okupila je naučnike koji su u okviru disicipline kojom se bave, kao dragoceni saradnici Narodne biblioteke ''Njegoš'', decenijama unazad istraživali Knjaževac, bacajući nova svetla na njegov geografski položaj, lingvističko bogatstvo, kulturno nasleđe.

''Narodna biblioteka ''Njegoš'' sarađuje sa mnogim naučnim institucijama, a najintenzivnije sa Srpskim geografskim društvom, koje je suorganizator ovog naučnog skupa. U naš rad uključile su se i druge institucije – Balkanološki institut SANU, Filozofski fakultet u NIšu, mnogi lokalni istraživači, tako da je ovaj skup možda prirodni sled događaja u odnosu na ono što se dešavalo poslednjih 10 godina,'' kazala je Vladana Stojadinović, direktorka Biblioteke.

''Osnovna ideja ove konferencije je da pokažemo iz različitih uglova kako Knjaževac može da se razvija, na koje načine kakve su te perspektive i da napravimo presek stanja, ne samo iz oblasti regionalnog razvoja sa aspekta geografije, već i iz oblasti razvoja arheologije, turizmologije, problema depopulacije stanovništva, privrednog razvoja...'', rekao je doc. dr Mikica Sibinović sa Geografskog fakulteta u Beogradu.

Knjaževački kraj u kome se naslagalo mnogo kulturnih slojeva, kao nigde u svetu, još od Jovana Cvijića interesantan je i geografima i istoričarima, etnolozima. Naš zadatak je da, predstavljajući svoja saznanja, kažemo kakvi su danas razvojni problemi i kako da ih prevaziđemo, rekao je profesor dr Mirko Grčić, predsednik Srpskog geografskog društva. 

''Nauka vam je kao živa voda koja stalno žubori i stalno mora da se obnavlja da bi bila sveža. Ne može jedanput za svagda da se da rešenje. Oni problemi, koji se tiču knjaževačkog kraja su problemi koji pogađaju periferne pogranične oblasti. To su prostori koji su u krizi usled ekonomske tranzicije, kraha industrije...Problemi su demografski, problemi nezaposlenosti, napuštanja sela i poljoprivrede, demografski...Smatram da je ovo prvi u nizu skupova, koji treba da se održavaju makar svake druge godine i ''pretresaju'' problemi''. 

Na Konferenciji će biti podneto 15 referata iz oblasti fizičke i društvene geografije, demografije, geologije, speleologije, arheologije, lingvistike, folkloristike, obrazovanja, kulture i očuvanja kulturnog nasleđa. Svi stručni radovi štampani su u posebnom zborniku, koji će, kako su istakli učesnici, pomoći da Knjaževac pokrene novi ciklus razvoja, baziran na znanju i korišćenju lokalnih potencijala.