Narodna biblioteka „Njegoš“ raspisala XXVIII Svetosavski književni konkurs

Narodna biblioteka „Njegoš“ raspisala XXVIII Svetosavski književni konkurs

Narodna biblioteka "Njegoš" raspisala je XXVIII Svetosavski književni konkurs za najbolja ostvarenja u oblasti poezije i kratke prozne forme.

Stručni žiri je, Daniliu Kišu u čast, odabrao temu konkursa: “Dani teku kao reka vremena”.  Radove (najviše tri pesme, ili jedan prozni tekst, ne duži od 20 kucanih redova),  treba poslati najkasnije do 13. decembra. Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani autori sa teritorije Republike Srbije. Radovi se dostavljaju u TRI primerka, pod šifrom, s tim što se rešenje šifre (ime i prezime autora, kratka biografija, adresa ili škola, broj telefona) dostavlja u posebnoj koverti uz rad. Na koverti je potrebno da se obavezno navede za koju oblast se konkuriše – poezija ili proza, mlađi od 15 godina ili odrasli autori. Radove dostaviti na adresu: Narodna biblioteka „Njegoš“, Branka Radičevića 1, 19350 Knjaževac.

Narodna biblioteka „Njegoš“ dodeliće po tri nagrade -za poeziju u konkurenciji odraslih, za kratku priču u konkurenciji odraslih, za poeziju u konkurenciji mlađih od 15 godina i za za kratku priču u konkurenciji mlađih od 15 godina.Narodna biblioteka „Njegoš“ štampaće zbornik nagrađenih radova.Rezultati konkursa biće objavljeni  u januaru 2020. godine.