Napredne tehnologije u Biblioteci

Napredne tehnologije u Biblioteci

Početkom 2019. godine, Narodna biblioteka „Njagoš“ se priključila projektu „Digitalni građanin“ Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) iz Hrvatske, zahvaljujući kome je dobila 20 mikrobit računara i 5 Boson setova dodataka.

 

Od maja do decembra ove godine, priliku da se upoznaju sa naprednim tehnologijama računarstva i programiranja, imala su deca svih knjaževačkih osnovnih i srednjih škola, kao i Doma učenika srednjih škola Кnjaževac. U ovaj program je uključeno 316 deteta i organizovano oko 19  časova edukacije, na preko dvadeset susreta. Osim edukacije, iznajmljivanjem ovih uređaja za korišćenje kod kuće, broj aktivnih korisnika Biblioteke se znatno povećao, sa preko stotinu pozajmljivanja mikrobit računara i oko 30 pozajmljivanja Boson setova dodataka.

U narednoj godini u planu je uključivanje i drugih kategorija korisnika i unapređivanje usluga za razvijanje digitalnih veština i informacione pismenosti.