Nakon 20 godina ponovo istraživanja Timacum Minusa

Kod sela Ravna, nakon dve decenije pauze, nastavljena su istraživanja Timakum Minusa, najstarijeg rimskog vojnog utvrđenja u timočkoj oblasti i važnog rudarsko metalurškog centra.

 

Kako bi arheolozi ponovno došli u dolinu Timoka, postarali su se Arheološki institut iz Beograda i Zavičajni muzej, konkurišući za sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja. Aleksandar Ristić, direktor Muzeja, kaže da je Ministarsvo za ovogodišnja istraživanja odobrilo 800 hiljada dinara.
 
Arheolozi i arhitekte iz Knjaževca i Beograda ponovo otkrivaju slojeve prošlosti na Timacum Minusu, preciznije na njegovoj južnoj kapiji, kako kažu, izuzetnom spomeniku kulture. Radovima rukovodi dr Sofija Petković. 
 
Očekuje se da iskopavanja na sektoru južne kapije budu završena do 15. septembra. Uslediće izrada projekta konzervacije. Na rekonstrukciju ćemo čekati do 2021, kada će ovo utvrđenje zablistati u punom sjaju.